Ασύρματη επικοινονία με NRF και μέτρηση απόστασης

Σε αυτό το tutorial Arduino θα μάθεις πως να συνδέεις ασύρματα  δυο Arduino χρεισιμοποιώντας NRF24L01. Έπειτα θα μπορέσεις να μετρήσεις απόσταση με τη χρήση του αισθητηρίου υπερήχων και να μεταβιβάσεις τα δεδομένα στο άλλο   Arduino.

Οδηγίες σύνδεσης

Σύνδεσε το NRF24L01 στο Arduino, συνδέοντας τα παρακάτω pin

 • Σύνδεσε τον  VCC pin στα 3.3 Volts
 • Σύνδεσε το GND pin στη γείωση (GND)
 • Σύνδεσε το SCK pin στο Arduino 13
 • Σύνδεσε το MISO pin στo Arduino 12
 • Σύνδεσε το MOSI pin στo Arduino 11
 • Σύνδεσε το CSN pin στo Arduino 10
 • Σύνδεσε το CE pin στo Arduino 9

Σύνδεσε το αισθητήριο υπερήχων στο Arduino, συνδέοντας τα παρακάτω pin

 • Σύνδεσε το VCC pin στα 5Volts
 • Σύνδεσε το GND pin στη γείωση (GND)
 • Σύνδεσε το Trig pin στο Arduino 5
 • Σύνδεσε το Echo pin sto Arduino 6

Σύνδεσε το NRF24L01 στο άλλο Arduino, συνδέοντας τα παρακάτω pin

 • Σύνδεσε the VCC pin στα 3.3 Volts
 • Σύνδεσε το GND pin στη γείωση (GND)
 • Σύνδεσε το SCK pin στο Arduino 13
 • Σύνδεσε το MISO pin στο Arduino 12
 • Σύνδεσε το MOSI pin στοArduino 11
 • Σύνδεσεt το CSN pin στο Arduino 10
 • Σύνδεσε το CE στο Arduino 9

Απαιτούμενο υλικό

Απαιτούμενο λογισμικό

Οδηγείες και κώδικας

Πρώτα εισάγεις τη βιβλιοθήκη στο Arduino IDE ,ακολουθώντας το παραπάνω σχήμα συνδέουμε το αισθητήριο υπερήχων και το NRF στο Arduino. Έπειτα περνάμε τον κώδικα που ονομάζεται “transmiter” στο ένα Arduino. Τέλος περνάμε τον κώδικα με όνομα “receiver” στο δεύτερο Arduino.

Κώδικας:

Με ετικέτα: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*