Οδηγός για χρήση αισθητήρα θερμοκρασίας TMP36

Σε αυτό το Tutorial θα δούμε πως μπορούμε να πάρουμε την θερμοκρασία του χώρου μας χρησιμοποιώντας ένα αρκετά διαδεδομένο αισθητήριο, το TMP 36. Σε προηγούμενα άρθρα μας είδαμε ένα άλλο αισθητήριο, το DS18B20. Αν με ρωτήσετε ποιο προτιμώ, θα σας πω το DS18B20, έχει καλύτερα χαρακτηριστικά και καλύτερη ακρίβεια.

Συνδεσιμότητα

To wire your TMP36 to your Arduino, connect the following pins:

  • Connect the 5V pin to 5 Volts (5V)
  • Connect the SIGNAL pin to analog pin 0
  • Connect the GND pin to ground (GND)

Λογισμικό

  • none

Οδηγίες & Πρόγραμμα

Με ετικέτα: , , ,
One comment on “Οδηγός για χρήση αισθητήρα θερμοκρασίας TMP36
  1. ERNA RAFIQA says:

    Where we could find arduino uno?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*