Τετραπλό 8×8 Led Matrix με Arduino

Σε αυτό το tutorial θα μάθουμε πώς να χρησιμοποιήσουμε ένα Τετραπλό 8×8 Led Matrix με Arduino

Συνδεσιμότητα

Για την σύνδεση του Arduino με το Led Matrix :

  • Το  VCC pin στα 5 Volts (5V)
  • Το GND pin στο ground (GND)
  • Το DIN pin στο Arduino 12
  • Το  CS pin στο Arduino 10
  • Το CLK pin στο Arduino 11

Υλικό

Λογισμικό

  • Arduino IDE
  • LedControl Library

Οδηγίες & Πρόγραμμα

Αν θέλετε να αλλάξετε της λέξεις που εμφανίζονται στο Matrix ,θα πρέπει να βρείτε την γραμμή 885 στο κώδικο

Με ετικέτα: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*